Arbeta som frilans respektive vara fast anställd

Standard

Det finns för- och nackdelar med både att arbeta som frilans och vara fast anställd. För den som är frilansare är friheten att själv bestämma över tid och arbete ofta det främsta skälet att välja detta yrkesval. Frilansare har också möjlighet att arbeta med flera olika projekt samtidigt och kan därför få en bred erfarenhet inom olika områden. Detta kan vara en bra väg in i branschen för nyutexaminerade eller för den som vill byta karriär.

En nackdel med att vara frilansare är att man saknar den trygghet och säkerhet som en fast anställning ger. Frilansare har ingen garanti för arbete och måste ofta själva skaffa sig nya kunder och projekt för att få ett jämnt arbetsflöde. Det kan också vara svårt att få lån eller ta kredit eftersom man saknar fast inkomst.

En annan fördel med att vara fast anställd är den fasta inkomst som man får varje månad, man har också rätt till semester, sjukpenning, försäkringar och andra förmåner som frilansare ofta inte har. Dessutom erbjuder en fast anställning en högre grad av trygghet och säkerhet, man vet när man kommer att få lön och man har en arbetsgivare som tar hand om det administrativa arbetet.

En nackdel med att vara fast anställd är att man ofta har mindre frihet och möjlighet att bestämma över sin tid. Man är också mer beroende av arbetsgivarens beslut och kan inte själv välja vilka projekt man vill arbeta med.

Det är svårt att säga vilket val som är bäst eftersom det beror på ens egna preferenser och livssituation. Vissa personer trivs bättre med friheten och flexibiliteten som frilansande ger medan andra föredrar tryggheten och säkerheten som en fast anställning ger. Det är viktigt att tänka igenom vad som är viktigt för en själv innan man bestämmer sig för att arbeta som frilans eller vara fast anställd.