Säkerheten först som konsult

Standard

Säkerheten först är ett koncept som alla är bekant med. Och medan det är väldigt vanligt att säga det är det inte alltid det följs så noga som det nog borde. Är du konsult och befinner dig på någon annat företags arbetsplats gäller det att vara väldigt noga med din säkerhet.Det är alltid en bra idé att börja med att titta på företagets rutiner och titta efter eventuella säkerhetsbrister. Många har nog märkt att det ibland behövs någon utifrån för att påpeka både det ena och det andra problemet som mer eller mindre blivit rutin på vissa arbetsplatser.Var också noga med att alltid ha med dig rätt säkerhetsutrustning när du befinner dig på plats. Vissa arbetet kräver så klart inget alls i denna väg, men är du exempelvis på en byggarbetsplats gäller det att vara fullt utrustad med hjälm, hörselskydd, väst och liknande.Var noga med att etablera säkra rutiner på arbetsplatsen. För dig själv till att börja med, men även för andra om du har den befattningen i ditt uppdrag. En god säkerhetskultur kommer förhoppningsvis leva kvar även efter du har avslutat din del av projektet och verksamheten fortsätter utan din involvering.Säkerhetsarbete är alltid ett systematiskt arbete som kräver involvering av medarbetare på alla nivåer i ett företag. Regler måste sättas upp och vikten av dem måste göras tydligt för alla. När säkerhetsprotokoll bryts mer än en gång kan det dock bli dags att granska varför detta sker till att börja med. Det kan vara så att det finns en alternativ lösning på arbetet som bibehåller säkerheten utan att komplicera arbetsuppgiften.